LIMA PELAJARAN YANG SAYA DAPATKAN DUA BULAN LALU MENGENAI MEMBACA BUKU: PELAJARAN PERTAMA, GENERALISASI

Saya mendapatkan beberapa pelajaran mengenai pembacaan buku dari pengalaman saya dua bulan lalu memabaca. Di artikel ini, saya menceritakan dan menjelaskan pelajaran pertama yang saya dapatkan: Generalisasi.